Houten Aebelina uit Earnewald

Uit eikenhout gebouwde Aebelina

Het oorspronkelijke schip is in 1861 gebouwd als beurtschip door de bekende bouwmeester Eeltje Holtrop van der Zee in Joure. Men bouwde haar zonder tekeningen, maar gelukkig is in de werfboeken een uitgebreid bestek van een zusterschip bewaard gebleven. Aan de hand hiervan is door scheepsontwerper Heine Deelstra samen met anderen, een voorlopige schets gemaakt waaruit later de bouwtekeningen ontstonden voor de nieuwe Aebelina. 

Houten skûtsjes bestaan niet meer. De laatste is tussen 1945 en 1950 gesloopt. Uit initiatieven om een replica te bouwen is de Stifting Houten Skûtsjes te Earnewald ontstaan. Aan de nieuwe Aebelina is gedurende vijf jaar gebouwd. Volgens kenners is de bouwmeester daar zeer goed in geslaagd en heeft het schip een “leaf kopke” en een “moai kontsje” gekregen.
In 2009 is het schip overgedragen aan het Skûtsjemuseum.