Wind- en zonne-energie ontmoeten elkaar op de Turfvaartdagen in Appelscha.

Deze zomer (Lees 2018) gaan we in het weekeinde van 14 en 15 juli a.s. tijdens de Turfvaartdagen weer ervaren wat de oorsprong van ons dorp was. In de omgeving van Appelscha is er gedurende een paar eeuwen turf gewonnen uit het veenlandschap. Deze turf is met pramen en zeilschepen vervoerd naar het westen van Nederland, via de vele kanalen en wijken in ons landschap. In die tijd was windenergie dus belangrijk voor het vervoer middels zeilschepen. In onze tijd winnen we weer energie uit wind en zonnestralen. Om die reden gaan we deze editie van de Turfvaartdagen naast, en vooral tussen, de oude zeilschepen experimenteren met vaartuigen die door zonne-energie worden aangedreven. Een contrast van oude- en hypermoderne technologie.

Wanneer we met moderne technologie in de weer gaan, willen we uiteraard de jeugd hierbij betrekken. Hiervoor hebben we bedacht samen met technasium leerlingen van het Stellingwerf College en basisschool leerlingen uit groep 7 van CBS De Mandebrink en OBS De Riemsloot een paar lesuren te besteden aan deze materie. Op basis van bouwpakketten worden er vaartuigen in elkaar gezet en voorzien van een zonnecel. Deze vaartuigen kunnen de leerlingen op zaterdag 14 juli a.s. tijdens het Turfvaart evenement demonstreren en in wedstrijdverband laten varen. Wie heeft het mooiste vaartuigje gemaakt en welk vaartuig maakt de meeste snelheid? De Technasium leerlingen demonstreren hun zelfgebouwde solar boat en zullen tevens betrokken worden bij de wedstrijd van de jongere leerlingen van de basisscholen.

Het bouwpakket